Onze visie

Wij zijn een modern en flexibel bedrijf en leveren producten met veel toegevoegde waarde voor onze klanten.

Klantgericht werken

Wij werken klantgericht door allereerst producten te leveren die voldoen aan de eisen van klant. Wij zijn een betrouwbare leverancier op basis van onze kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Door onze flexibiliteit zijn wij in staat om snel te kunnen acteren op vragen uit de markt. Mede door in een vroeg stadium van productontwikkeling met de klant in gesprek te gaan, wat onze voorkeur heeft, kunnen we producten aanbieden voor een concurrerende prijs en maakbaarheid.

Procesbeheersing en verbetering

Wij beschikken over een modern machinepark. Om constante kwaliteit te leveren werken we met gestandaardiseerde processen. Deze processen zijn geborgd in ons managementsysteem dat is opgezet volgens ISO 9001:2015.

Wij werken continu aan het verbeteren van ons managementsysteem door:

  • De effectiviteit van ons managementsysteem jaarlijks te evalueren en verbetermaatregelen uit te voeren;
  • Kansen in de markt te signaleren en hierop in te spelen;
  • Risico’s in onze processen te identificeren en preventieve maatregelen te treffen;
  • Te leren van de momenten waarop onze processen niet het beoogde resultaat opleveren;
  • Medewerkers te motiveren, ondersteunen en trainen in het uitvoeren van hun taken;
  • Te werken met doelstellingen waarmee we invulling geven aan ons beleid en visie;
  • Het uitvoeren van proces- en productaudits.

Ons team

Wij hebben een goed team die wat voor elkaar over hebben. Het leveren van goede kwaliteit doen we met zijn allen. Onze vakmannen zijn verantwoordelijk voor het gehele proces van de productieorders die ze maken. Hiermee houden we het werk aantrekkelijk en afwisselend. Naast het maken van productie orders heeft eenieder neventaken om de visie te realiseren.


Ons adres

TMC B.V.
IJslandweg 5
7772 TG Hardenberg

Tel: 0546-851815
Fax: 0546-850853
BTW. nr. NL 8064.27.231.B01
KvK 06085514